Algemene informatie.

Wanneer zijn de open lessen?

Welke documenten heb ik nodig voor de toelatingsproef?

Wat is de kostprijs voor deelname aan de toelatingsproef?

Wanneer moet ik de toelatingsproef betalen?

Hoelang is het resultaat van een toelatingsproef geldig?

Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Welke documenten heb ik nadien nodig?

Wanneer worden de vrijstellingen bekeken?

Hoe kan ik een attest van inschrijving voor de toelatingsproef krijgen?

Ik heb een vraag rond studiebeurs, kot, kostprijs studie,...

Hoe zal mijn programma er volgend jaar uitzien?

Ik heb een vraag rond studiebeurs, kot, kostprijs studie,...

Ik heb een vraag die niet in de FAQ's staat.

Wanneer zijn de open lessen?

Voor Muziek is er de mogelijkheid lessen bij te wonen tijdens de open les momenten (12-02-2024 tot en met 16-02-2024).

Welke documenten zijn nodig voor de toelatingsproef?

Voor de toelatingsproef hebben wij alleen de aanmelding via deze site nodig, inclusief CV. Het indienen van alle andere documenten gebeurt na het slagen voor de toelatingsproef.

Wat is de kostprijs voor deelname aan de toelatingsproef?

Voor het verwerken van je inschrijving betaal je een eenmalige administratieve kost van 30 euro. Schrijf je je in voor meer dan één toelatingsproef, dan betaal je dit bedrag slechts één keer. Meer instructies over de betaling krijg je ook nadat je geregistreerd bent. Kandidaten die momenteel al student van het KCB zijn betalen deze kost niet.

Wanneer moet ik de toelatingsproef betalen?

Je inschrijving voor de toelatingsproef is pas officieel als je deze kost betaald hebt.
Je kan best onmiddellijk de 30 euro overschrijven. Vanaf dan word je op de hoogte gehouden van eventueel nieuws ivm de toelatingsproef.

Hoelang is het resultaat van een toelatingsproef geldig?

Het resultaat van de toelatingsproef is geldig voor het daaropvolgende academiejaar. In uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen kan hierop een uitzondering toegestaan worden (bijvoorbeeld ivm aanvraag beurs, visum,...).

Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Er zijn twee mogelijkheden.
Ofwel werk je tijdens jouw KCB-studie jouw secundair af. Je kan je aanmelden via deze site voor de opleiding "Jong Talent" en alvast een of meerdere vakken bij onze docenten volgen onder creditcontract.
Ofwel neem je deel aan een bekwaamheidsonderzoek. Slagen op deze test geeft enkel toelating voor inschrijving in de academische bachelor Muziek van het Koninklijk Conservatorium Brussel (School of Arts van EhB). Indien je slaagt, is er geen beperking op jouw inschrijvingsprogramma. Let op: dit is een zeer uitzonderlijke situatie.

Welke documenten heb ik nadien nodig?

Na een positieve toelatingsproef hebben we bij jouw inschrijving volgende documenten nodig:
een kopie van jouw identiteitskaart/paspoort/visa
een kopie van jouw diploma secundair onderwijs (voor inschrijving in bachelor) of jouw bachelordiploma (voor inschrijving in master of voorbereidingsprogramma) of jouw masterdiploma (voor inschrijving in postgraduaat)
indien van toepassing ivm aanvraag vrijstellingen: eerder behaalde resultaten in een bachelor- of masteropleiding
Diploma's en resultaten mogen aangeleverd worden in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Indien je niet over deze documenten beschikt in één van deze talen, dan moet je er een beëdigde vertaling van laten maken. Tip voor buitenlandse kandidaten: breng deze documenten al mee als je naar Brussel afreist !

Belangrijke opmerking voor kandidaten met een diploma secundair onderwijs uit Nederland:
Wie beschikt over een VWO diploma kan na het slagen voor de artistieke toelatingsproef rechtstreeks toegelaten worden.
Wie beschikt over een MBO of een HAVO diploma, moet ook al een propedeuse behaald hebben ofwel slagen voor een extra instaptest op EhB die peilt naar de vereiste algemene vaardigheden om te kunnen starten in het Vlaams Hoger Onderwijs.
Wie beschikt over een MBO4BOL, kan na het slagen voor de artistieke toelatingsproef rechtstreeks toegelaten worden tot de professionele bachelor musical, maar niet tot de academische bachelor muziek. Voor deze laatste dient eveneens bovenstaande extra test afgelegd te worden.

Wanneer worden de vrijstellingen bekeken?

Uitsluitend na het slagen in de toelatingsproef, na het inleveren van de relevante bewijsstukken.
Als je al creditbewijzen hebt behaald, is de kans op vrijstellingen groot. Er wordt bij de beoordeling voornamelijk rekening gehouden met niveau (minstens bachelor) en inhoud.

Hoe kan ik een attest van inschrijving voor de toelatingsproef krijgen?

Niet-Europese studenten krijgen een attest toegestuurd (nodig voor de aanvraag van het visum) na betaling van de administratieve kost voor de toelatingsproeven.

Ik heb een vraag rond studiebeurs, kot, kostprijs studie (studie- en werkingsgelden),...

Hiervoor verwijzen we naar de website van het Conservatorium. In deze FAQ vind je uitsluitend alle informatie rond toelatingsproeven.

Hoe zal mijn programma er volgend jaar uitzien?

Hiervoor verwijzen we naar de website van het Conservatorium waar je alle details van het modeltraject vindt.
De trajecten zijn echter flexibel. Individuele trajecten zijn altijd mogelijk. Voor alle overleg hieromtrent kan je na het slagen in de toelatingsproef terecht bij de trajectbegeleider.

Ik heb een vraag die niet in de FAQ's staat

Kijk dan eerst ook nog bij 'Muziek', 'Musical' of 'SLO'. Indien je dan nog vragen hebt, neem dan contact op met secretariaat.kcb@ehb.be.

MUZIEK

Alle toelatingsproeven zijn gepland in mei. Kan ik ook een toelatingsproef doen in september?

Welke documenten heb ik nodig voor de toelatingsproef?

Waarom zijn er meer documenten nodig voor directie en compositie?

Hoe verloopt de toelatingsproef muziek?

Wat moet ik op toelatingsproef spelen?

Niveau-voorbeelden van de extra items voor zangers.

Kan ik op voorhand een les volgen bij een docent van het conservatorium?

Kan ik op voorhand inspelen?

Wat is het exacte uur waarop ik moet spelen?

Wat zijn de mogelijkheden i.v.m. pianobegeleiding tijdens toelatingsproef?

Moet ik deelnemen aan de proef basisvaardigheden muziek?

Wanneer is de proef basisvaardigheden muziek?

Hoe bereid ik mij best voor op de proef basisvaardigheden muziek?

Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Ik heb mijn bachelordiploma nog niet volledig beëindigd, kan ik nu al starten in master?

Ik heb al een masterdiploma, wat kan ik nu nog doen?

Kan ik een of meerdere afzonderlijke vakken volgen zonder bedoeling een diploma te behalen?

Kan ik twee studies combineren?

Omwille van gegronde redenen heb ik een toelatingsproef gemist. En nu?

Wat is een verkorte bachelor?

Kom ik in aanmerking voor een voorbereidingsprogramma?

Waarom kan ik mij niet aanmelden voor bachelor 1 of 2 jazz-compositie?

Welke docenten geven hoofdvak aan het KCB?

Alle toelatingsproeven zijn gepland in mei. Kan ik ook een toelatingsproef doen in september?

Als je slaagt in Mei heb je meer tijd om je start goed voor te bereiden : bvb. door het verzamelen van de nodige documenten (indien nodig VISA, vertalingen van eerder behaalde credits of diploma's), vinden van een kot,...
Enkel indien niet alle plaatsen ingenomen zijn, organiseren we voor een beperkt aantal disciplines bijkomende toelatingsproeven in september. Half juli publiceren we per hoofdvak hierover meer info.

Welke documenten heb ik nodig voor de toelatingsproef?

Voor de toelatingsproef hebben wij alleen de aanmelding via deze site nodig, inclusief CV. Alle administratieve plichtplegingen gebeuren na het slagen voor de toelatingsproef.
Let op: tijdens de toelatingsproef wordt alleen het artistieke niveau beoordeeld. De administratieve kant wordt nadien bekeken (bvb. administratieve toelatingsvoorwaarden).

Waarom zijn er meer documenten nodig voor directie en compositie?

In de afstudeerrichtingen directie en compositie wordt vertrokken van een hoger aanvangsniveau voor AMV en harmonie.
Ofwel bewijs je deze kennis aan de hand van creditbewijzen uit een eerdere opleiding. Daarvoor zijn dus extra documenten nodig die je moet opsturen naar secretariaat.kcb@ehb.be.
Ofwel bewijs je deze kennis aan de hand van een extra sessie AMV en/of harmonie bij de toelatingsproef.
Ofwel doe je eerst toelatingsproef in de afstudeerrichting schriftuur met als keuzevak 'dirigeertechniek' of 'inleiding tot de compositie' om de nodige kennis te verwerven. Het volgend jaar kan je je dan aanmelden voor de afstudeerrichting directie of compositie.

Hoe verloopt de toelatingsproef muziek?

Compositie: Alle kandidaten moeten sowieso deelnemen aan het specifieke gedeelte voor compositie, dat bestaat uit een gesprek met de jury, uitgaand van een aantal voor te leggen composities. Indien je niet beschikt over creditbewijzen waaruit blijkt dat jouw kennis op het vlak van AMV en harmonie voldoende is om les te kunnen volgen op het hogere instapniveau in bachelor 1 voor deze omringingsvakken, moet je voordien nog een of twee extra proeven afleggen. Een voorbeeld van het vereiste niveau vind je in deze oefening. Na de aanmelding en het doormailen van eventuele behaalde creditbewijzen, krijg je snel bericht over de af te leggen proeven.

Orkest- en hafabradirectie: Alle kandidaten moeten sowieso deelnemen aan het specifieke gedeelte voor directie, dat bestaat uit een gesprek met de jury, uitgaand van een voorbereid opgelegd werk. Indien je niet beschikt over creditbewijzen waaruit blijkt dat jouw kennis op het vlak van AMV en harmonie voldoende is om les te kunnen volgen op het hogere instapniveau in bachelor 1 voor deze omringingsvakken, moet je voordien nog een of twee extra proeven afleggen. Een voorbeeld van het vereiste niveau vind je in deze oefening. Na de aanmelding en het doormailen van eventuele behaalde creditbewijzen, krijg je snel bericht over de af te leggen proeven.

Instrument-Zang: Alle kandidaten spelen het verplichte programma voor de jury binnen een afgesproken tijdslot dat je wordt meegedeeld na aanmelding. De proef omvat ook een interview met de jury.

Muziekschriftuur: Tijdens het interview met de jury wordt er gepeild naar algemene en specifieke theoretische kennis, motivatie en pianospel.
Indien je al Harmonieleer en/of Contrapunt hebt gestudeerd, is het aangewezen enkele recente werkstukken voor te leggen. Dit portfolio wordt digitaal ingediend tegen een bepaalde deadline. Details worden meegedeeld bij aanmelding.

Jazz-instrument: Na het afleggen van een theoretische proef (online) en na het insturen van een video opname met het gevraagde repertoire volgt er een eerste selectie. De kandidaten die door deze eerste selectieronde raken worden uitgenodigd om een korte set voor de jury te spelen. Er kan ook een zichtlezing gevraagd worden. Hierna volgt nog een kort interview met de jury. Meer details krijg je bij registratie voor de toelatingsproeven of kan je ook bekijken in de simulatie van de inschrijving.

Jazz-compositie: De kandidaten sturen een portfolio in. Later volgt er een kort interview met de jury. Details worden meegedeeld na aanmelding. Meer details krijg je bij registratie voor de toelatingsproeven of je kan dat ook bekijken in de simulatie van de inschrijving.

Wat moet ik op de toelatingsproef spelen?

Het antwoord kan u hier vinden. De jury kan je bijkomend vragen een eenvoudige zichtlezing te spelen na een korte voorbereidingstijd. Er zal ook een interview plaatsvinden met de jury, het tijdsslot hiervan zal je meegedeeld worden op de dag voor het interview.

Kan ik op voorhand een les volgen bij een docent van het conservatorium?

Dit is niet verplicht, maar de meeste docenten vinden het interessant om met jou op voorhand eens te kunnen kennismaken.

Het staat jou vrij onze docenten te contacteren via hun mailadres van de school. De lijst van onze docenten vind je hier.

Kan ik op voorhand inspelen?

Vanaf 8.30u zijn de gebouwen open. Er zijn lokalen beschikbaar om in te spelen.

Wat is het exacte uur waarop ik moet spelen?

Voor de meeste toelatingsproeven wordt geen gedetailleerde planning gemaakt.
Indien verwacht wordt dat de toelatingsproef meer dan 3 u zal duren, ontvangt u toch een planning.

Wat zijn de mogelijkheden i.v.m. pianobegeleiding tijdens de toelatingsproef?

Standaardrepertoire wordt gegarandeerd begeleid. Begeleiding bij nieuwe of minder bekende werken is echter niet gegarandeerd.
De begeleiders kunnen niet op voorhand gecontacteerd worden. Repeteren met je begeleider kan op de dag van de proef in de mate van het mogelijke.

Moet ik deelnemen aan de proef basisvaardigheden muziek?

Deelname aan de proef basisvaardigheden muziek is verplicht. Enkel indien je tenminste één creditbewijs hebt behaald in het hoger muziekonderwijs ben je vrijgesteld van de proef basisvaardigheden muziek.

Wanneer is de proef basisvaardigheden muziek?

De proef basisvaardigheden muziek moet worden afgenomen voorafgaand aan de specifieke proef en gaat enkel online door.
De data voor de test 2024-25 vind je hier: Klassiek/Historisch

Hoe bereid ik mij best voor op de proef basisvaardigheden muziek?

De proef basisvaardigheden muziek peilt naar algemene muzikale kennis (notenleer, herkennen van intervallen, drieklanken,...) en motivatie. De proef bestaat uit een schriftelijk ( theorie en gehoor) en een mondeling gedeelte (intonatie, ritmiek, improvisatie).
Overzicht van de vaardigheden / kennis die worden getoetst Klassiek/Historisch.
Voorbeeld voor de mondelinge proef Klassiek/Historisch.
Voorbeeld voor de schriftelijke proef Klassiek/Historisch.

Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Je kan je via deze site aanmelden voor een opleiding onder creditcontract, in de wandelgangen omschreven als 'Jong Talent opleiding'.
Dit betekent dat je wekelijks les krijgt van de betrokken hoofdvakdocent.
In principe kan dat gedurende één jaar (m.a.w. tijdens het laatste jaar secundair onderwijs).
Wie in het middelbaar het 'Virtuozenstatuut' heeft, kan desgewenst ook al een of twee andere vakken volgen (bvb. AMV en/of muziekgeschiedenis).

Ik heb mijn bachelordiploma nog niet volledig beëindigd, kan ik nu al starten in master?

Indien je nu al aan KCB studeert, volstaat het dat je 135 credits in bachelor hebt behaald om de masteropleiding te mogen aanvangen.
Indien je nu nog elders studeert en je jouw bachelordiploma daar pas behaalt in de loop van het komende academiejaar, kan u de trajectbegeleider vragen toch al te mogen starten in de master van KCB.
Afhankelijk van de reeds behaalde credits wordt dit al dan niet positief geadviseerd.

Ik heb al een masterdiploma, wat kan ik nu nog doen?

Na het behalen van een masterdiploma biedt het KCB u verschillende mogelijkheden om verder te studeren:

Voor alle studenten, ongeacht waar het masterdiploma is behaald:

1. Postgraduaat:
Dit is een aanvullend programma van 20 studiepunten per semester. Dit kan één tot vier semesters opgenomen worden.
Je specialiseert je in een instrument, in pianobegeleiding, in zang of ensemble kamermuziek, ook jazz en historische instrumenten.
Je werkt een eigen muzikaal project uit (solistisch programma, voorbereiding orkestloopbaan of doctoraat, enz.) onder leiding van een mentor.
Het postgraduaat kamermuziek is enkel toegankelijk voor ensembles.
Enkel toegang na het slagen in de artistieke toelatingsproef.
Kostprijs: 1.500 euro per semester.

2. Doctoraat in de Kunsten:
Het doctoraat beoogt onderzoek in de kunsten, waarbij onderzoek samenvalt met de artistieke praxis.
Meer info hier

Voor studenten die elders een masterdiploma hebben behaald:

3. Master Muziek:
Als je jouw master elders hebt behaald, kan je ook nog een master van het Koninklijk Conservatorium Brussel behalen.
Het af te leggen programma is meestal beperkt tot instrument, kamermuziek en orkest.

Voor meer info, contacteer de trajectbegeleider.

Indien het onderscheid tussen de verschillende mogelijkheden niet geheel duidelijk is, wordt dit na de toelatingsproef verder besproken.

Kan ik een of meerdere afzonderlijke vakken volgen zonder bedoeling een diploma te behalen?

De meeste studenten willen hun studie uiteraard ook bekroond zien met een mooi masterdiploma. Indien dat voor jou niet van belang is, biedt het conservatorium jou toch enkele mogelijkheden.
Alle modeltrajecten kunnen individueel en flexibel ingevuld worden. Na de toelatingsproef kan je hierover spreken met de trajectbegeleider.
Daarnaast is het ook mogelijk enkele losse (collectieve) vakken te volgen zonder artistieke specialisatie, indien je beschikt over de juiste voorkennis en motivatie.
Volgende vakken komen in aanmerking:

Artistieke onderzoekspraktijken
Historische documentatie
Encyclopedie en onderzoek
Historische muziek (rond de historiek van de gitaar)
Filosofie en esthetiek van de oude muziek
Algemene muzikale vorming (mits slagen in een algemene proef)
Filosofie
Cultuurgeschiedenis
Muziekgeschiedenis
Historiek van de jazz
Koor (mits oriënteringsproef)
Orkest/consort (mits oriënteringsproef en mits plaats voor het specifieke instrument)
Meer info hierover kan je verkrijgen bij het studentensecretariaat: secretariaat.kcb@ehb.be.

Kan ik twee studies combineren? Muziek- of andere?

Sommige studenten combineren twee muziekstudies (bvb. instrument en muziekschriftuur, of instrument en hafabradirectie).
Indien je over voldoende talent en werkkracht beschikt, is dat perfect mogelijk.
Sommige studenten willen een muziekstudie combineren met een andere opleiding.
Dat is een ander verhaal. Uitzonderlijke studenten slagen hier in, maar je moet dan echt heel goed zijn in beide richtingen.
Een muziekstudie vereist namelijk een dagelijkse praktijk en veel oefening.
Als je toch de combinatie wil proberen, raden we aan de mogelijkheden van deeltijds studeren (via een persoonlijk traject) te onderzoeken.
Je kan hierover spreken met de trajectbegeleider.

Omwille van gegronde redenen heb ik een toelatingsproef gemist. En nu?

Je kan een gemotiveerde aanvraag sturen naar het opleidingshoofd. Afhankelijk van de mogelijkheden (én beschikbare plaatsen), wordt dit al dan niet toegestaan.
Het beste is uiteraard gewoon de toelatingsproef te doen op de voorziene momenten.

Wat is een verkorte bachelor?

Als je al minstens over een bachelordiploma beschikt, kan je uiteraard gewoon doorstromen naar master.
Je kan ook overwegen om over te schakelen naar een verwant instrument (bvb. viool-altviool, piano-klavecimbel, hobo-barokbhobo,...).
Een stevige basiskennis van het instrument is noodzakelijk !
Afhankelijk van de specifieke verwantschap is er al dan niet eerst een voorbereidend jaar.
Je vindt hieronder meer info.
Tijdens jouw bachelorstudie van het eerste instrument kan je eventueel al een jaar nevenvak voor het tweede instrument volgen om je zo goed mogelijk voor te bereiden.
Je moet in ieder geval deelnemen aan de specifieke toelatingsproef voor het nieuwe hoofdvak.

Kom ik in aanmerking voor een verkorte bachelor?

Je dient te beschikken over tenminste een bachelordiploma.
Kijk hier voor welke verkorte bachelor(s) je in aanmerking komt met je diploma.

Waarom kan ik mij niet aanmelden voor bachelor 1 of 2 jazz-compositie?

Je kan niet starten in bachelor jazz-compositie zonder eerst minstens twee jaar jazz-instrument gevolgd te hebben.

Welke docenten geven hoofdvak aan het KCB?

Hier vind je een lijst van onze docenten (met e-mailadres)

MUSICAL

Hoe verloopt de toelatingsproef musical?

Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Kan ik ook gewone losse vakken volgen zonder bedoeling een diploma te behalen, bijvoorbeeld onder creditcontract?

Kan ik twee studies combineren? Musical en iets anders?

Hoelang duurt de opleiding musical?

Hoe verloopt de toelatingsproef musical?

Toelatingsproeven Musical september 2024
voor academiejaar 2024-2025

Beste kandidaat

Je interesse voor de opleiding verheugt ons! Het doel van de toelatingsproeven is er vooral op gericht ons een inzicht te geven over je mogelijkheden tot slagen en niet je aan een strenge selectieproef te onderwerpen. Tracht vooral jezelf te zijn, probeer ontspannen deel te nemen aan de proeven
Door deel te nemen aanvaard je de werkwijze en de beslissing van de jury.
Succes!

De proeven zullen doorgaan op 2 september 2024 op de Campus Kaai van de Erasmushogeschool.

Alvorens hiervoor uitgenodigd te worden gebeurt er een eerste selectie op basis van ingestuurde filmpjes voor de onderdelen zang en dans.
Wanneer je je inschrijft voor de toelatingsproef zal je aan het einde van de tekst onder ALGEMENE INFO de uitleg de uitleg vinden hoe je ons je filmpjes dient te bezorgen (krijg je niet te zien in de FAQ).

Info zangfilmpjes eerste selectie

Voor de eerste selectie stuur je een video in van een zangnummer (1min 30 tot 2min) naar keuze met instrumentale begeleiding. Maak deze video in 1 take! Let hierbij zowel op techniek als op interpretatie!

Info dansfilmpjes eerste selectie

Via onderstaande links vind je een video met uitleg en een link naar de muziek.

De video kan je hier bekijken

Hier kan je de muziek downloaden:

Klassiek

De muziek hoort bij de oefening die op de video gedemonstreerd wordt. Je studeert dit zo goed mogelijk in en maakt hier een filmpje van. Geen probleem als je nog geen klassieke techniek beheerst, we willen gewoon kijken waar je nu staat.

Voor de 2e dansinzending mag je zelf muziek kiezen (1min tot 1min 30).
Het is aan jou om op dit muziekje een stukje dans te maken en ook hier maak je een filmpje van.

Op basis van deze inzendingen willen wij jouw dansniveau peilen.

Of je wel of niet ervaring hebt, is niet zo belangrijk, wel je inzet, je creativiteit, en een weergave van je mogelijkheden.

Waar we naar kijken is techniek, lenigheid, expressie, stijlgevoeligheid, en vooral muzikaliteit en présence.

De deadline voor de inzendingen is 19 augustus 2024.
Als je nog vragen hierover hebt kan je een mail sturen naar:
peter.kongs@ehb.be

Alvorens je auditiefilmpjes in te sturen
DIEN JE JE TE REGISTREREN.

Wanneer je bij deze eerste selectie positief geëvalueerd wordt, zal een medewerker van de studentenadministratie je per mail, na de registratie en de betaling, een datum en uur laten weten, waarop je individuele auditie zal doorgaan.

Die dag leg je eerst je zangproef af en aansluitend je spelproef.

Spelproef:

Je bereidt twee theatermonologen voor waarvan één verplicht (zie bijlage voor vrouw of man) en één naar keuze.

Je brengt de tekst mee van je keuzemonoloog.

Weet waar je tekst vandaan komt (wie schreef de monoloog, uit welk toneelstuk komt de tekst...). Ken de tekst uit je hoofd.

Voor te bereiden monoloog (download door op de link te klikken):
Mannen: Paris Texas
Vrouwen: Tramlijn Begeerte

Zangproef:

Je bereidt twee songs voor (één opgelegde musical song en één song naar keuze uit het bestaande musical repertoire).
Breng voor de keuzesong 'geplakte' pianopartituren mee in de juiste toonaard. Ken de tekst uit je hoofd.
Voor je opgelegde song kan je kiezen uit volgende lijst (download door op de link te klikken):

Sopraan: Home (uit Beauty & The Beast)
Mezzo: Someone Else’s Story (uit de Musical Chess)
Alt: Maybe this time (uit Cabaret)

Tenor: Corner Of The Sky (uit Pippin)
Bariton: The Devil You Know (uit Side Show)
Bas: Lost In The Darkness (Jekyll & Hyde)

De pianobegeleiding van de opgelegde songs vind je via onderstaande links:

Sopraan: Home (uit Beauty & The Beast)
Mezzo: Someone Else’s Story(uit de Musical CHESS)
Alt: Maybe this time (uit Cabaret)

Tenor: Corner Of The Sky (uit Pippin)
Bariton: The Devil You Know (uit Side Show)
Bas: Lost In The Darkness (Jekyll & Hyde)

 

ALGEMENE INFO:

Locatie:

Nijverheidskaai 170 in blok C
Door werkzaamheden op de vroegere parking, moet je langs een andere kant het terrein van de school betreden en eventueel parkeren op de binnenparking (kassei parking).

Als je voor het gebouw staat (kanaal in je rug), is de inrit rechts van het gebouw (volg de signalen Actua TV). Niet de weg naar de garages beneden nemen, maar links houden en links de kassei parking opwandelen/oprijden.
Je ziet dan de achterkant van de kantine.
Daar zal men je opvangen en verder wegwijs maken.

Metro: Delacroix
Ik heb nog geen diploma secundair onderwijs, wat kan ik nu al doen?

Je kan niet inschrijven in de opleiding musical zonder diploma secundair onderwijs, tenzij je slaagt in een bijzondere bekwaamheidsproef van EhB

Kan ik ook gewone losse vakken volgen zonder bedoeling een diploma te behalen, bijvoorbeeld onder creditcontract?

In de opleiding musical kan je geen 'losse' vakken volgen. Bovendien zijn afwijkingen van het modeltraject eerder zeldzaam.

Kan ik twee studies combineren? Musical en iets anders?

Dit is niet mogelijk omwille van de noodzakelijke aanwezigheid, o.a. in de producties.

Hoelang duurt de opleiding musical?

De opleiding musical is een vierjarige opleiding. Na de 3 bachelor-jaren stroom je ofwel door naar:

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

Wanneer mag ik starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten?

Wat zijn de taalvoorwaarden om te mogen starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten?

Ik geef al les, kan die tellen als stage?

Kan ik de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten combineren met iets anders?

Wanneer mag ik starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten?

Indien je nog geen masterdiploma behaald hebt en de verkorte educatieve master wil volgen, neem dan contact op met de coördinator van de Educatieve Master Muziek: Maarten.Vandenbemden@ehb.be.

Wat zijn de taalvoorwaarden om te mogen starten met de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten?

Indien je bij de inschrijving tot de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten in het bezit bent van een anderstalige master, word je toegelaten tot de opleiding als je voldoet aan de taalvoorwaarden: taalniveau ERK B2 – "vantage". Om dit te bewijzen, volstaat:

Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met: de studietrajectbegeleider Helmut.de.backer@ehb.be.

Ik geef al les, kan die tellen als stage?

Ben je tewerkgesteld in een erkende Nederlandstalige onderwijsinstelling van het Ministerie van Onderwijs en wil je een deel van jouw stages als LIO doen, neem dan contact op met de stagecoördinator:Maarten.Vandenbemden@ehb.be.

Kan ik de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten combineren met iets anders?

Het curriculum van de Educatieve master bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten. Voor meer informatie: neem contact op met de coördinator van de Educatieve Master Muziek: Maarten.Vandenbemden@ehb.be.